Hvidløg botanisk set

Hvidløg botanisk set

Hvidløg tilhører løgslægten ( Allium ssp. ) under liljefamilien. Til Alliumfamilien hører udover hvidløg blandt andet også løg, skalotteløg, porre, purløg, pibeløg og ramsløg.

Hvidløg i sin dyrkede form (Allium Sativum) kan igen inddeles i 2 underarter – Allium Sativum ssp sativum og Allium Sativum ssp ophioscorodon. Groft sagt tilhører Ophioarterne de mere oprindelige hvidløgsarter, mens Sativumarterne er de mere forædlede. De forskellige hvidløgsarter udmærker sig blandt andet ved forskelle i smag, udbytte, udseende, botanisk opbygning  og lagringspotentiale.

De hvidløg som kan købes i dagligvarehandlen er stort set Sativumarter.

Hvidløg sætter ikke spiredygtige frø, men formeres vegetativt. Det vil sige at man planter yngleløg eller fed når man dyrker hvidløg.

Gennem genetiske studier har man igennem de senere år kunnet kortlægge forskellige hvidløgssorters udvikling ud fra deres oprindelige stamform, og der er kommet en stor interesse for at genoptage dyrkning af gamle hvidløgssorter. I Tyskland findes blandt andet en genbank, som har over 500 hvidløgssorter.