Efterårsferie = tid for at plante hvidløg

Efterårsferie = tid for at plante hvidløg

Efterårsferie hos os har altid været en travl tid. Det er nemlig der, vi som oftest planter hvidløg. Før plantning af hvidløg opstår der som regel en del spørgsmål - hvilken sort skal jeg vælge ? hvornår er det optimale tidspunkt for plantning ? Kan jeg ikke bare bruge spisehvidløg som sættehvidløg ? hvad skal jeg gøde hvidløgene med ?

Det er alt sammen nogle problematikker, som vi selv har måttet tage stilling til, så her kommer et bud på svar

Der findes over 500 forskellige hvidløgssorter rundt i verden - det er kun et fåtal af dem, der er velegnede til dyrkning i Danmark. Nogle sorter skal plantes om foråret, fordi de ikke går i spirehvile og dermed ikke kan klare overvintring. Andre sorter skal plantes om efteråret, hvorefter de sætter rødder, måske lidt spire og derefter går i dvale, når kulden kommer. Ved forårs tide, så snart jordtemperaturen er over 0 grader, er efterårssorterne klar til at vokse igen og har dermed et forspring i forhold til forårssorterne.

Igennem vores hvidløgsliv har vi afprøvet forskellige sorter og tidspunkter for plantning. Vi har fundet frem til en håndfuld gode stabile sorter, som er forædlet i Frankrig - de fungerer godt dyrkningsmæssigt, har en god smag og kan give store hvidløg. Det er sorterne Thermidrôme, Therador, Messidrôme, Vigor og Germidour, alle hårdnakkede efterårssorter. Som tommelfingerregel siger man at hvidløgene skal plantes 6 uger før, frosten kommer. Det kan være svært at forudsige.. men f.eks. i år med et meget lunt efterår, vælger vi at trække sættetidspunktet lidt til slutningen af oktober. Risikoen er, at man løber ind i en meget regnfuld periode, hvor det kan være umuligt at komme i jorden, så det er selvfølgelig en afvejning. Ved for tidlig plantning kan spiren blive for stor inden vinter med risiko for skade ved stærk frost, og der vil være større fremspiring af kimukrudt, som hurtigt kan give problemer.

Hvidløgene, vi planter, er alle økologisk certificerede og virus- og sygdomskontrollerede. Men kunne man ikke bare bruge spisehvidløg til at plante, spørger mange. I princippet jo, men det er ligesom med læggekartofler, at der er nogle sygdomme, som bliver båret med plantematerialet, som man bare ikke ønsker sig at få i sin have. En af dem er hvidråd, det er en svampesygdom, som angriber alle i Alliumfamilien, det vil sige både hvidløg, løg og porrer, og har man den først i haven, er den næsten umulig at slippe af med. Med certificerede sættehvidløg er du sikker på at komme uden om disse problemer.

En anden årsag til at vælge kontrolleret materiale er, at du er sikker på sortsrenheden. Et tilfældigt hvidløg fra et supermarked kender du ikke sortsnavnet på, det vil sige at du ikke ved, om det er en forårssort eller efterårssort, om den overhovedet kan gro i Danmark. Og endelig hvis den ikke er økologisk kan den være sprøjtet med spirehæmmer, så den har mistet sin spireevne.

Har man dyrket sunde hvidløg i sin have uden konstaterede sygdomme, kan man tage læggemateriale fra af sin egen produktion. Husk at vælge de største og bedste hvidløg. Det kan være en god ide at købe nyt certificeret sættemateriale hvert 3. år - der er mere grokraft i dem.

Med hensyn til gødning er mit bedste bud at sprede en velomsat kompost på hvidløgsstykket før plantning. Hvidløg har gødningsbehov før alle andre grøntsager, og komposten frigives langsomt over tid, hvidløgene skal arbejde lidt for at få fat i gødningen. Det giver mere robuste hvidløg, som ikke så nemt får sygdomme.

Det er altid med spænding i maven, jeg går i gang med de nye hvidløgsmarker. Hvordan bliver vinteren og vejret i det hele taget. Hvidløgene kan godt lide en kold vinter, ikke for lang og forår fra starten af marts uden at nattefrosten trækker for meget i langdrag. Så skal vi ikke satse på det..

Jeg ønsker alle en god hvidløgssæson.